Kurzusok | Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

<2023> <május>

H K Sz Cs P Sz V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031----

Mai névnapok:

Angéla, Petronella

Kurzusok

A képzési program tantárgyi elemei:

 

Geológiai alapismeretek

Tantárgy felelős: Dr. M. Tóth Tivadar, CsC, tszvh. egyetemi docens, és Dr. Schubert Félix, PhD egyetemi adjunktus

Munkahely: SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz.

A tárgy rövid tematikája:

A Föld felépítése, alapvető geodinamikai folyamatok. Ásványtani, kőzettani alapismeretek; a litoszféra felépítése, fejlődése. Üledékes környezetek, felszíni geológiai folyamatok. Szerkezetföldtani alapok, gyűrt, töréses formaelemek. A földtani térkép és a földtani szelvény.

 

Geofizikai kutatási módszerek

Tantárgy felelős: Dr. Turai Endre, PhD, egyetemi docens
Munkahely: ME Geofizikai Intézeti Tanszék

A tárgy rövid tematikája:

A geofizikai módszerekkel mérhető fizikai paraméterek összefoglalása, A geofizikai módszerek rendszere. A vízkutatásban és a tároló kőzetek minősítésében felhasználható geofizikai módszerek: gravitációs módszer, geomágneses módszer, termikus módszer, geoelektromos módszerek (VESZ, HESZ, multielektródás, töltött test és potenciáltérképező módszerek), Elektromágneses módszerek (IP, tranziens, indukciós, frekvenciaszondázó módszerek), NMR módszer, szeizmikus módszerek. A radiológiai, a penetrációs és lyukgeofizikai módszerek alapjai. A módszerekkel megoldható vízföldtani feladatok összefoglalása.

 

Fúrólyukgeofizika

Tantárgy felelős: Szongoth Gábor, ügyvezető igazgató
Munkahely: Geo-Log Kft., Budapest

A tárgy rövid tematikája:

A mélyfúrás-geofizikai és a kútvizsgálati módszerek szerepe a víz, illetve hévíz kutatásban.

A mélyfúrás- geofizika kapcsolódása a társtudományokhoz: felszíni geofizika, földtan, tektonika, hidrológia, geotechnika. Mélyfúrás-geofizikai módszerek és műszerek. Kútvizsgálati és termelés- geofizikai módszerek és műszerek.

 

Hidrogeokémia

Tantárgy felelős: Dr. Varsányi Zoltánné, DSc, egyetemi tanár
Munkahely: SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz.

A tárgy rövid tematikája:

A föld vízkészletei, a kémiai komponensek eredete. Felszín alatti vizek: mintavétel, mérések. Az esővíztől a felszín alatti vízig: a kémiai összetételt meghatározó folyamatok a víz körforgása során. Oldhatósági számítások: termodinamikai törvények gyakorlati alkalmazása

Oldódás, szilikátok mállása. Redox reakciók, és jelentőségük természetes vizekben.

Ioncsere és adszorpció. Szerves anyagok bomlása. Geokémiai modellezés.

 

Kútfúrás technológia

Tantárgy felelős: Busa-Fekete Bertalan geológus kútépítési szakági vezető, Dr. Féderer Imre PhD, egyetemi docens
Munkahely: Aquaplus Kft., Sándorfalva, Miskolci Egyetem, Köolaj és Földgáz Intézet

A tárgy rövid tematikája:

Kútépítés eszközei, berendezései, technológiák ismertetése, víztermelő kutak szerkezete (hideg és termál kutak), termelő és visszasajtoló kutak, víztermelés eszközei, dokumentálás, kivitelezés lépései az ötlettől az üzembe helyezésig

 

Alkalmazott környezetföldtan

Tantárgy felelős: Dr. habil. Földessy János, CSc., egyetemi tanár, intézetigazgató
Munkahely: ME Földtani és Ásványtani Intézet

A tárgy rövid tematikája:

Rendszerszemlélet a földtanban, a négy fő földi rendszer földtörténeti változásai. A környezetföldtan tárgya, módszerei, jogi háttere. Környezeti ásványok fogalma, tulajdonságaik, szerepük a környezeti károk előidézésében, illetve csökkentésében. Természeti eredetű földtani veszélyforrások (vulkanizmus, földrengések, tömegmozgások). A földtani közeg szerepe az antropogén eredetű szennyezéseknél (környezetgeokémiai folyamatok, a szennyezés és a földtani közeg kölcsönhatása, a szennyezés terjedését befolyásoló földtani tényezők). A bányászati tevékenység környezeti hatásainak földtani-geokémiai vonatkozásai. Földtani feladatok környezeti állapotfelmérés során.

 

Jogi és szakigazgatási ismeretek

Tantárgy felelős: Prakfalvi Péter, geológusmérnök,
Munkahely: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Földtani és Adattári Osztály Salgótarjáni Területi Iroda, Salgótarján

A tárgy rövid tematikája:

Jogszabályi háttér. Vízjogi engedélyezési eljárások tartalmi követelményei. Engedélyezési eljárás folyamata. Engedélyező hatóság és közreműködő szakhatóságok. A vízjogi engedély tartalmi követelményei. Fellebbezés.

 

Vízföldtani alapismeretek

Tantárgy felelős: Dr. Kovács Balázs PhD, egyetemi docens és Dr. Szűcs Péter, PhD, egyetemi docens
Munkahely: ME Környezetgazdálkodási Intézet

A tárgy rövid tematikája:

A felszín alatti vizek osztályozása. Vízföldtani paraméterek (szivárgási tényező, áteresztőképesség, tárolási tényező) meghatározása. A Darcy-egyenlet alkalmazása. Felszín alatti áramlási rendszerek tulajdonságai. Ásványvíz, gyógyvíz, hévíz. Felszín alatti vizek hőmérsékleti viszonyai. Magyarország felszín alatti ivó- és hévíz készletei. Víztározó képződmények hidrodinamikai és utánpótlódási viszonyai.

 

Geotermikus rendszerek

Tantárgy felelős: Dr. Bobok Elemér DSc, egyetemi tanár, Dr. Szanyi János, PhD, c. egyetemi docens
Munkahely: ME Köolaj és Földgáz Intézet, illetve SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz.

A tárgy rövid tematikája:

Földi hőáram és geotermikus gradiens anomáliái. Tároló-típusok: üledékes medencék konduktív fűtéssel, hidrosztatikus nyomáseloszlással. Repedezett tárolók konvektív fűtéssel. Túlnyomásos hidrotermális rendszerek. Analitikus és numerikus modellezés. Geotermikus rendszerek tervezése, a kaszkádrendszerű hasznosítás alapjai. Geotermikus rendszerek építése és üzemeltetése során felmerülő környezetvédelmi problémák. Esettanulmányok.

 

Rezervoárkutatás és értelmezés

Tantárgy felelős: Dr. Geiger János, PhD, egyetemi docens
Munkahely: SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék

A tárgy rövid tematikája:

A rezervoár fogalma. A rezervoár kutatás mélyfúrási geofizikai módszerei. A kőzetfizikai és katorázs geofizikai tulajdonságok összekapcsolása a rezervoár jellemzésben. Potenciális áramlási pályák kijelölése. Az üledékes genetikai és a tárolótulajdonságok kapcsolata. Alapvető készletszámítási elvek és gyakorlatok. A 3D rezervoár jellemzés alapjai.

 

Hévíztermelés

Tantárgy felelős: Kurunczi Mihály, elnök
Munkahely: Magyar Termálenergia Társaság

A tárgy rövid tematikája:

A tantárgy alapvető feladata a hévizek kinyerési és a hasznosítás utáni elhelyezési technológiáinak elméleti és gyakorlati bemutatása. Hőelmélet (a hő, a hőigények és a hőmennyiség fogalma, természetes és mesterséges hőtermelők bemutatása, a hőhordozók és halmazállapotaik, hőátadáai technológiák, hűtés hővel). A Földhő kinyerésének alkalmazott módjai (vizes kutak és száraz szondák). Hévíz kinyerési technológiák, lehetőségek és hatásaik (pozitív és negatív kutak). A termelő vízbázis kialakítása, vízgépészeti elrendezése, a hévizek kezelése. A használt, „lefűtött” fluidumok elhelyezési lehetőségei (környezetvédelmi és készletgazdálkodási szempontok). A visszasajtoló kutak telepítésének és üzemeltetésének szempontjai. A visszasajtolómű kialakítása, vízgépészeti elrendezése (víz fogadása, kezelése, elhelyezése). A számítástechnika jelentősége a rendszerek vezérlésében (a kutak és rezervoárok védelme).

 

Alacsony entalpiájú rendszerek

Tantárgy felelős: Ádám Béla ügyvezető igazgató
Munkahely: Hidro-Geodrilling Kft.

A tárgy rövid tematikája:

Hőszivattyús fűtési, hűtési, melegvíz szolgáltatási rendszerek tervezése. Vízfigyelő monitoring kútrendszerek telepítésének kérdései. Függőleges zárt szondás, vagy nyitott vízkutas megoldások. Komplett épületfűtések, hűtések tervezése és kivitelezése, fal, mennyezet, szegély, fan coil fűtési rendszerekkel.

 

Balneológia

Tantárgy felelős: Lénárt Miklósné egészségügyi szakoktató
Munkahely: B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Fizioterápia

A tárgy rövid tematikája:

Balneoterápia hatásai az emberi szervezetre. A fürdőkúrák típusai. A gyógyvízzé és gyógyhellyé nyilvánítás folyamata és jogi szabályozása. A fürdőkezelés gyakorlati tapasztalatai. A gyógyiszapkezelések típusai és metodikája. Az ivókúrák alkalmazási lehetőségei és típusai. A klímaterápia alkalmazásának sajátosságai. A barlangterápiás kezelések elméleti és gyakorlati aspektusai.

 

A hévíz hasznosítás gyakorlata

Tantárgy felelős: Dr. Kovács Balázs PhD, egyetemi docens és Dr. Szanyi János, PhD, c. egyetemi docens
Munkahely: ME Környezetgazdálkodási Intézet, illetve SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz.

A tárgy rövid tematikája:

A tárgy célja a hévízhasznosító rendszerek üzemeltetési tapasztalatainak helyszíni megismerése, az üzemeltetésért felelős szakemberekkel történő közvetlen kapcsolatok lehetőségének kialakítása. Területek: a hévízhasznosító rendszerek üzemeltetésének gyakorlati tapasztalatai: távfűtőrendszerek, uszoda és fürdőhasznosítás, középültek fűtése. Termelő- és visszasajtolókút gyakorlati üzemeltetési tapasztalatai. Hőhasznosító rendszerek élettartam-vizsgálata. Nyitott és zárt-rendszerű hőszivattyús rendszerek üzemeltetési és monitorozási tapasztalatai. A termálvíz balneológiai használatának optimalizálása, a gyógy és melegvizes fürdők üzemeltetésének gyakorlati tapasztalatai.

 

Önálló projektmunka

Tantárgy felelős: Dr. Kovács Balázs PhD, egyetemi docens és Dr. Szanyi János, PhD, c. egyetemi docens
Munkahely: ME Környezetgazdálkodási Intézet, illetve SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz.

A hévízkészlet-gazdálkodással kapcsolatos előtervezői, tervezői, vízkészlet-gazdálkodási feladat megoldása, melynek lényegi eleme egy létező szakmai probléma elemzésen értékelésen alapuló, újszerű módon való megoldása, az ahhoz szükséges rajzok, elméleti és gyakorlati számítások segítségével. A projektmunka részét képezi az a szabatos természettudományos vagy műszaki szemléletű dokumentáció, mely a problémát ismerteti, a megoldási lehetőségeket vázolja, és minimálisan egy lehetséges megoldást részletesen is bemutat. A projektmunka témája kötetlen, konzulensként külső szakember felkérhető. A projektmunka témája nem lehet azonos a szakdolgozat tárgykörével.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
E-mail:
FeliratkozomLeiratkozom

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Természettudományi és Informatikai Kar
Szegedi Tudományegyetem

H-6722, Szeged Egyetem u. 2.
Tel.: +36 62 544 058
Fax: 36 62 426 479
E-mail: asviroda@geo.u-szeged.hu

e-mail