Exogén geológia | Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

<2023> <december>

H K Sz Cs P Sz V
----123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Mai névnapok:

Judit

Exogén geológia

Kurzusinformációk

A tantárgy címe:
Exogén geológia

Felelős oktató:
Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea

További oktatók:
Dr. Sümegi Pál

Dr. Persaits Gergő

A tantárgy típusa:
Szakmai törzsanyag

 

Leírás

Előfeltételek:
Geokémia, Természeti földrajz, Bevezetés a földtanba, Hidrogeográfia és hidrológia, Talajtan

 

Az előadás rövid ismertetése:

Előadás:

A tárgy célja a Föld felszínét, illetve a felszínközeli geoszférákat jellemző, a felszínfejlődést meghatározó komplex rendszer anyagközpontú tárgyalása, különös tekintettel a mállási, a biogeokémiai, valamint a pedoszférában zajló folyamatok kölcsönhatásaira.

Felszínfejlődés: A tektonikai, geológiai, geofizikai folyamatok és a geomorfológiai formák kialakulásának kapcsolata. Exogén és endogén erők kapcsolata a felszínfejlődésben, a szerkezeti morfológia. Az időtényező szerepe a felszínfejlődésben, geológiai idő, paleoformák, átöröklött formák és az üledékes kőzetek kapcsolata. Ásvány- és kőzetösszetétel szerepe a felszínfejlődésben. A kémiai és fizikai mállás szerepe a felszínfejlődésben, pH függő mállás elemdinamikája és kapcsolata a felszínfejlődéssel, mállási formák. Üledékes környezetek és felszínfejlődés összefüggései. Klíma, vegetáció és felszínfejlődés kapcsolata, Köppen-, Strahov-, és Büdel-féle klimatikus morfológiai modellek és térképek. Büdel-féle klímamorfológiai zónák anyagdinamikája és a felszínfejlődés formáinak kapcsolata. Éghajlati változások és felszínfejlődés változása. Tengeri környezetben zajló felszínfejlődés. Szárazföldi felszínfejlődés. A prekambriumi, paleozoós és mezozoós felszínfejlődés sajátosságai. A harmad- és negyedidőszaki felszínfejlődés jellegzetességei. Emberi hatások a felszínfejlődésben, régészeti és történelmi kultúrák és a felszínfejlődés kapcsolata. A felszínfejlődés és környezetvédelem összefüggései.

Biogeokémiai körfolyamatok: Az elemek természetes biogeokémiai körfolyamatai az egyes geoszférák (atmoszféra, hidroszféra, litoszféra) közötti mozgása és a folyamatok környezeti hatásai. Az antropogén beavatkozás következményei. Biológiai, kémiai és fizikai jellemzők. Kölcsönhatások az egyes elemek biogeokémiai ciklusai között.

A szén biogeokémiai ciklusa: A Föld globális karbónium lelőhelyei, megjelenési formák, mennyiség, tartózkodási idő. A C fluxusa a fő rezervoárok között. Szerves vegyületek képződése szervetlen vegyületekből, a fotoszintézis. A biomassza degradációja, aerob és anaerob oxidáció. Antropogén hatások, a fosszilis energiahordozók használatának következményei.

A nitrogén biogeokémiai ciklusa: A nitrogén előfordulása, a Föld globális nitrogénlelőhelyei, mennyiség, tartózkodási idő. A nitrogénvegyületek reakciói a különböző geoszférákban, biológiai transzformáció, abiotikus reakciók. Az NOx ciklus és hatása az atmoszférikus redox folyamatokra. A N2O és környezeti hatásai. Az antropogén fluxus és hatásai: a fotokémiai szmog, a dinitrogénoxid hatása az ózonrétegre.

A kén biogeokémiai ciklusa: kén vegyületek a geoszférákban, a fő rezervoárok, mennyiség, megjelenési formák. A kén biológiai körforgása. A kén forrásai, eloszlásmódja és transzformációs folyamatai az atmoszférában. A kén ciklusa a hidroszférában, óceáni input és output. Az antropogén tevékenység hatása

A foszfor biogeokémiai ciklusa: A Föld globális foszforlelőhelyei, mennyiség, fluxus, tartózkodási idő. A szárazföldi és a vízi foszforciklus. Az üledékes kőzetek foszfát tartalmának változása a geológiai idő függvényében. Perturbációk.

Az oxigén biogeokémiai ciklusa: A föld globális oxigénlelőhelyei. Az anoxikus ősatmoszféra oxidálóvá válása, a légkör mai összetételének kialakulása. Az atmoszféra oxigénháztartása, források és fogyasztók, antropogén hatások.

Fémek biogeokémiai ciklusa: A fémek mobilizációja biológiai és geokémiai folyamatok, redoxreakciók. Antropogén hatás, geoakkumulációs index, légköri dúsulási tényező. Részletes tárgyalás néhány kiragadott elem példáján.

  

Laborgyakorlat:

Felszínfejlődés: Tektonikus geomorfológia. Felszínfejlődés térképezése és 3D modellezése. A felszínfejlődés alkalmazott vetülete: környezetvédelmi felszínfejlődés, antropogén felszínalaktan. Felszíni formák védelme és rehabilitációja. Természetvédelem és felszínfejlődés összefüggései. Felszínfejlődési veszélyforrások térképezése. Környezetgazdálkodási térképek felszínfejlődési vetületei.

  

Ajánlott irodalom:

  • Gábris Gy. Földfelszín és éghajlat. A felszínalaktan összegzése, Eötvös Kiadó, Budapest, 2007
  • Barótfi I. (szerk.) (2000): Környezettechnika Mezőgazda Kiadó, Budapest.
  • Lóczy D. (2002): Tájértékelés, földértékelés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest
  • Lóczy D.-Veress M. Geomorfológia I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2004
  • Lóczy D. szerk. Geomorfológia II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2008
  • Andrews, J.E. et al., 2000. An Introduction to Environmental Science. Blackwell Science.
  • Butcher, S.S. et al., 1992. Global Biogeochemical Cycles. Academic Press.
  • Mészáros E., 2001. A környezettudomány alapjai. Akadémiai Kiadó.
  • Papp S., 2007. Biogeokémia. Körfolyamatok a természetben. Pannon Egyetemi Kiadó.
  • Sarkar, D., Datta, R., Hannigan, R., 2007. Concepts and Applications in Environmental Geochemistry. Elsevier.

 

Ajánlott oldalak:
-

image MSc-vizsgatematikaAZ-ELEMEK-BIOGEOKEMIAI-CIKLUSA.doc (25.0 KB)Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
E-mail:
FeliratkozomLeiratkozom

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Természettudományi és Informatikai Kar
Szegedi Tudományegyetem

H-6722, Szeged Egyetem u. 2.
Tel.: +36 62 544 058
Fax: 36 62 426 479
E-mail: asviroda@geo.u-szeged.hu

e-mail